SCUBA diving


Documents:   

 

Nice spots :

Jetty FlindersJetty Flinders (špatná viditelnost)

obrázky se zkratkou JSk foto Jirka Sklenář, JaSk foto Járy Sklenář
Jetty Flinders

Nice spots - to dive one day:

 
Cape Paterson


Boat Bay

Ewens Ponds
Last changed: 2/11/2004